Kuinka usein olisi hyvä pestä?

Pesukertojen tarve veneelle, joka on täysin maalaamaton tai jota ei enää maalata myrkkymaaleille, on 2-4 kertaa kaudessa.

Pesujen määrään vaikuttavat eniten alue ja lämpötila, mutta myös käytön aktiivisuus ja kulkunopeus. Paikallaan olevat veneet saavat pohjaansa kasvustoa helpommin kuin veneet, jotka liikkuvat paljon. Korkea nopeus myös vähentää kasvustoa.

Veneen sijainti on tärkein tekijä siinä kuinka monta pesua tarvitaan kaudessa. Seuraavaa voi käyttää ohjeena:

Alueille joissa ei esiinny näkkiä, on normaali 1-2 pesua kaudessa. Tämä koskee järviä, jokia ja Pohjanlahtea. Rytmi: Ensimmäinen pesu alkukaudesta ja toinen ennen syysnostoa.

Alueilla, joissa näkki kiinnittyy kerran kaudessa on suositeltavaa pestä vene 3 kertaa kaudessa. Joissakin makeissa satamissa voi riittää 2 kertaa kaudessa.  Tämä koskee koko Itämeren aluetta. Rytmi: Ensimmäinen pesu kesä-heinäkuun vaihteessa (tai loman alkaessa), toinen näkkien kiinnittymisen jälkeen ja kolmas ennen syysnostoa.

Siellä missä näkki kiinnittyy useasti suositellaan 4 pesua kaudessa. Tämä koskee Ruotsin länsirannikkoa. Rytmi: Ensimmäinen pesu kesä-heinäkuun vaihteessa (tai loman alkaessa), toinen keskellä kesää, kolmas kesän loppuessa ja neljäs ennen syysnostoa.

Veneilijät voivat myös itse seurata veneensä kasvillisuutta. Useimmissa tapauksissa riittää laiturilta tehtävä silmämääräinen rajaus. Kasvillisuuden määrä vaihtelee vuosittain ja jopa hyvin pienellä siirtymällä voi olla alueellisia eroja. Pesujen tarve korostuu yleensä kesäkuun puolivälistä lokakuun puoliväliin. Tärkein aika on heinä-elokuun vaihde.

Näkkivaroitus

Halutessasi voit saada tekstiviestinä tai sähköpostina varoituksen siitä kun näkki alkaa kiinnittyä alueellasi. Tämä koskee Suomen merialueita. Palvelun voi tilata Pidä Saaristo Siistinä Ry:n sivuilta (www.pssry.fi). Suositeltavaa on pestä vene parin viikon sisällä varoituksesta.