Ympräristötietoa

Perinteinen pohjanpuhdistus

Veneet nostetaan vuosittain ylös talvisäilöön ja samalla pestään niiden pohjat.  Suurin osa maalaa veneensä pohjan maaleilla, jotka sisältävät näkkejä karkottavia myrkkyjä.  Liika kasvillisuus lisää oleellisesti vedenvastusta ja täten lisää polttoaineen kulutusta.  Samalla veneestä tulee myös vaikeammin ohjattava.  On siis tärkeää pitää pohja puhtaana, jotta ei turhaan kuluta polttoainetta ja vene on helppo hallita.

Ongelma on siinä että eliöstö estämään tarkoitettu maali on myrkyllistä ja vahingoittaa suuresti merta sekä alueita jos veneitä säilytetään talvisin.  Myrkyt koostuvat pääosin raskasmetalleista, jotka eivät poistu luonnosta vaan lisääntyvät vuosi vuodelta.  Monet satamat ovat niin saastuneita että niissä liikkumista tulisi rajoittaa.

Ympäristöystävällinen pohjanpuhdistus

Onko myrkkymaaleille olemassa vaihtoehto ja voidaanko puhdistus tehdä ympäristöystävällisemmällä tavalla? Kyllä ja kyllä.

Vedessä oleva isoja harjoja pyörittävä pesuri, joka puhdistaa veneen pohjan vedessä, on ympäristöystävällinen tapa pitää veneen pohja puhtaana.  Veneilijä ajaa veneensä pesuriin ja 20 min myöhemmin veneen pohja on puhdas.  Hyvän tuloksen saamiseksi on tärkeää pestä vene muutaman kerran kesässä.  Tällä menetelmällä voidaan välttää veneen puhdistaminen syksyisin ja uuden maalin maalaaminen keväisin.

Säännöllisesti puhdistettu vene on helpompi hallita ja kuluttaa vähemmän polttoainetta, joka puolestaan vähentää päästöjä luontoon.

Eräs ei niin merkittävä hyöty säännöllisestä pesusta on että luonnonmateriaalit eivät kulkeudu veneen mukana alueelta toiselle.  Kyse voi olla ulkomailla olleesta veneestä joka palaa kotisatamaansa tai Itämeren alueella liikkuneesta veneestä joka haluaa siirtyä järville.